mandala tekenen

Visie op verstand en intuitie


Visie van Amandula op persoonlijke groei.

Het verstand richt zich op het begrijpen van wat zich in en om ons heen afspeelt.
De maatschappij waarin we leven doet een sterk beroep op onze verstandelijke mogelijkheden. Met denken, (be)oordelen trachten we alles begrijpen en te (be)argumenteren. Daarbij wordt inzet, snelheid, productiviteit en succes hoog gewaardeerd.
Er is vaak geen tijd en ruimte om stil te staan bij wat zich binnen ons afspeelt. Er is weinig plaats voor menselijke gevoelens als blijdschap, inspiratie, teleurstelling of verdriet. Het gewone dagelijkse leven vraagt om snelle reacties op wat er om ons heen en in onszelf gebeurt. 
Dit alles leidt tot een scheefgroei in de persoonlijke ontwikkeling: het verstand heeft de leiding boven de intuitie.

De intuitie geeft inzicht op hoe we ons leven persoonlijk ervaren.
Steeds meer mensen verlangen naar rust en evenwicht in henzelf. Ze willen graag meer vanuit hun gevoel, hun intuitie leven. In het gewone dagelijkse leven gaat het dan om een ingeving die plotseling bij je opkomt, of om een zomaar opeens weten welke beslissing je gaat nemen.
Binnen Amandula wordt intuitie gezien als zesde zintuig, naast de vijf lichamelijke zintuigen (kijken-horen-ruiken-proeven-tasten). Het zesde zintuig -de intuitie- geeft informatie van binnenuit.

Het samengaan van verstand en intuitie zorgt voor een evenwichtig leven.
Verstand én intuitie zijn als het ware de twee benen waarop we lopen. Het begrijpen vanuit het verstand én het ervaren vanuit de intuitie zorgen samen voor een gezonde basis om in alle volheid te leven.  

 

De bijdrage van Intuitief mandala tekenen voor persoonlijke groei.

Intuitief mandala tekenen is een praktische creatieve bezigheid waarmee meer inzicht verkregen wordt de persoonlijke ontwikkeling, waarbinnen verstand en intuitie elk een eigen rol spelen en zeggenschap hebben.

Bij intuitief mandala tekenen speelt het gewone dagelijkse leven zich af binnen een cirkel (= mandala): een afzienbare en van oudsher beschermde en veilige ruimte. Binnen die ruimte is er alle gelegenheid om intuitief te werk te gaan. Het verstand dat alles beredeneert en beoordeelt krijgt tijdens het intuitief mandala tekenen weinig of geen aandacht. Hoe meer het verstand er buiten blijft, hoe meer de intuitie via de gevoelens in de mandala (=cirkel) te zien zal zijn. De intuitie heeft dan vrij spel: alles wat binnen die cirkel gebeurt komt van binnenuit en is oké. Bij het intuitief mandala tekenen geeft de intuitie richting aan de keuzes die vanuit het gevoel gemaakt worden. De handen zijn daarbij als het ware het motorische instrument van de intuitie.
 

Tijdens het intuitief mandala tekenen is het samenwerken tussen je gevoel en je intuitie volop aanwezig.
Bij het bekijken van gemaakte mandala’s komt je verstand weer (meer) aan bod. Er ontstaat een gesprek in jezelf tussen je verstand en je intuitief getekende mandala. Met je verstand probeer je te begrijpen wat je intuitie je in de mandala toont. Het gebeurt dan nogal eens dat je intuitief getekende mandala iets anders aan het verstand vertelt dan het verstand had verwacht. Dat geeft een interessante discussie tussen je verstand en intuitie. De inzichten die daaruit ontstaan zijn van belang voor meer evenwicht tussen beiden. Je ervaart  meer samenwerking tussen je verstand en je gevoel en daardoor komt er meer rust in je gewone dagelijkse leven.
 

Voorbeeld Het Slachtoffer

mandala tekenen persoonlijke groei

  

Het Slachtoffer, 2000.

 

je gedachten controleren
en sturen je voortdurend
met woorden en oordelen 
in de taal van je verstand 

 

experimenteren in een cirkel 
geeft je daarentegen 
de vrijheid en de ruimte 
beelden te creëren 
in de taal van je intuitie

Lang geleden heb ik mijn ervaring(en) met het aspect ‘slachtoffer’ in een mandala vormgegeven.

 

Tijdens het tekenen heb ik mijn gevoel van slachtoffer-zijn herbeleefd. Vanuit intuitie ontstond daarover deze mandala. Zes driehoeken vanaf de buitenrand doordrongen/verpletterden mij. Er bleef weinig/niets meer van mij over. Een heftig en verdrietig gebeuren.

 

Toen de mandala af was, liet ik de mandala op me inwerken: er ontstond afstand ten aanzien van mijn gevoelens tijdens het tekenen. Pas toen zag ik binnenin de mandala een wit figuurtje met veel energie. Een totaal andere kijk op slachtoffer-zijn: ik zag mezelf in de mandala terug als een krachtig persoon, sterk geworden door de verwondingen! Een totaal andere visie. Wat een verademing en rust gaf me dat!

Terug naar boven